PODPORA RODINÁM A DEŤOM

bbystrica@centravi.sk

+421  915 951 215

O službu môžete požiadať 
telefonicky alebo mailom

Na stránke sa pracuje.
–Ďakujeme za pochopenie.

NÁŠ TÍM

Mgr. Eva Mrenicová

riaditeľka CVI BB, n.o.

mrenicova@centravi.sk

 

Mgr. Marianna Burianová

burianova@centravi.sk

Mgr. Monika Bugáňová

buganova@centravi.sk

 

 

Mgr. Nikola Jurčiaková

jurciakova@centravi.sk

Mgr. Alžbeta Poloňová

polonova@centravi.sk

 

 

Mgr. Katarína Peťko

petko@centravi.sk

KDE NÁS NÁJDETE

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE BANSKÁ BYSTRICA, n. o.

Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: +421 915 951 215

E-mail: bbystrica@centravi.sk

web design © Braňo Gajdoš, Atelier21